Lider projektów OZE

FARMY WIATROWE - BIOGAZOWNIE - FOTOWOLTAIKA

411MW
Łączna moc zrealizowanych projektów farm wiatrowych
12%
Udział w liczbie projektów biogazowni w Polsce
115
Zakończonych projektów mieszkaniowych
475tys. m²
Powierzchni użytkowej mieszkań zrealizowanych

Lądowe elektrownie wiatrowe

Realizacja projektów w formule „pod klucz”

Należymy do pionierów budowy farm wiatrowych w Polsce, zrealizowaliśmy projekty o łącznej mocy ponad 400MW (8% wszystkich elektrowni wiatrowych w Polsce).

Elektrownie biogazowe

Biogazownie

Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 7 projektów biogazowni.