Walne zgromadzenie akcjonariuszy

W sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy Spółki prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]