Lider projektów OZE

FARMY WIATROWE - BIOGAZOWNIE - FOTOWOLTAIKA

411MW
Łączna moc zrealizowanych projektów farm wiatrowych
12%
Udział w liczbie projektów biogazowni w Polsce
115
Zakończonych projektów mieszkaniowych
475tys. m²
Powierzchni użytkowej mieszkań zrealizowanych