Akcje

Aktualna informacja o liczbie i serii akcji

Kapitał zakładowy MDI Energia S.A. wynosi 161.379.771,00 PLN i dzieli się na 46.108.506 akcji:

Seria akcji Liczba akcji
seria A 1.468.506
seria B 140.000 
seria C 7.060.000
seria D 37.440.000

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Na 1 akcję przypada 1 głos.

Wartość nominalna 1 akcji wynosi 3,50 PLN.

Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 PLN

Akcje oznaczone są kodem ISIN PLNFI1000012.